Venujte 2% z dane festivalu.

2% z dane 2% z dane 2% z dane

Ahojte!

Rok sa nám ešte len začal no my sme už začali s prípravami festivalu na tento rok, no potrebujeme Vašu pomoc! S vašou podporou vo forme 2% z dane môžeme zabezpečiť, že tohto ročný hudobný zážitok bude opäť nezabudnuteľný pre všetkých návštevníkov.


Nemusíte robiť veľké gestá, ale vaša maličkosť môže mať obrovský vplyv! Stačí, ak využijete túto príležitosť na pridelenie svojich 2% z dane pre náš festival. Pomôžte nám šíriť radosť hudby a umenia medzi ľudí na konci sveta!


Vaša podpora nám umožní prichystať nezabudnuteľný festival plný hudobných skvostov a umelcov, ktorí nám dávajú nové perspektívy a zážitky. Ďakujeme vám vopred za vašu lásku k hudbe a ochotu pomôcť nám zrealizovať tento sen!


Naše údaje Naše údaje Naše údaje

Názov organizácie: Hrdý manták, o.z.
IČO: 50033611

Online formulár, ktorý je možné vytlačiť a podať na príslušný daňový úrad nájdete na https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html.

Dôležité termíny
  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Zamestnanci:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Ďakujeme každému kto nám svojimi 2% z dane pomôže.

Team organizátorov festivalu,
Hudba na konci sveta.